Sejm uchwalił budżet na 2021 r. Oszczędności na oświacie zatwierdzone

Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2021 r. Wprowadzono kilkanaście poprawek zgłoszonych przez posłów PiS, m.in. poprawkę zmniejszającą o 7 mln zł wydatki na oświatę i wychowanie, z tego na szkolnictwo polskie za granicą o kwotę 5 mln zł i 2 mln zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Pieniądze te mają być przeznaczone na wydatki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, co w głównej mierze ma być związane z zapewnieniem w 2021 r. realizacji przez KPRM zadań związanych z pomocą środowiskom Polonii i Polaków za granicą.

Wprowadzono zmianę zmniejszającą o 8 mln zł wydatki na partie polityczne i komitety wyborcze i podwyższającą wydatki Najwyższej Izby Kontroli na budowę zintegrowanej platformy wsparcia procesów kontrolnych oraz poprawkę zmniejszającą o 738 tys. zł wydatki Kancelarii Senatu. Ograniczono część wydatków resortu sprawiedliwości o ponad 130 mln zł.

Zgodnie z ustawą budżetową w 2021 r. subwencja oświatowa, z której samorządy wypłacają nauczycielom wynagrodzenia, wzrośnie z 49,8 do nieco ponad 52 mld zł, czyli o 4,4 proc. Dodatkowe pieniądze wystarczą jedynie na sfinansowanie przechodzących na następny rok kosztów tegorocznej, wrześniowej podwyżki.

Kluczowa dla nauczycielskich wynagrodzeń jest zapisana w projekcie budżetu kwota bazowa dla nauczycieli. To na jej podstawie oblicza się wynagrodzenie przysługujące nauczycielom na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zgodnie z ustawą, kwota bazowa ma wynieść w 2021 r. 3537,80 zł, czyli pozostać na tym samym poziomie co była.

“Oznacza to brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie państwa na rok 2021 w zakresie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, skoro kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia średnich stawek wynagrodzenia nauczycieli w 2021 r. nie ulegnie zmianie” – podkreślał w swojej opinii do budżetu ZNP.

Ustawa budżetowa na 2021 r. przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że przyszłoroczny deficyt wyniesie 82,3 mld zł.

Za uchwaleniem budżetu zagłosowało 234 posłów, przeciw było 220, a 1 poseł wstrzymał się od głosu. Wcześniej w głosowaniu Sejm nie poparł wniosku KO o odrzucenie budżetu w całości.

Ustawa budżetowa trafi teraz do Senatu. Izba wyższa ma 20 dni na ustosunkowanie się do niej.

(JK, GN)

ZNP: W przyszłorocznym budżecie brakuje pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli!

Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 r. Nauczyciele zostaną uderzeni po kieszeni

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową i zmiany w dyscyplinarkach