Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową i zmiany w dyscyplinarkach

Sejm uchwalił w czwartek w nocy zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące tzw. dyscyplinarek. Do 14 dni wydłużono czas na powiadomienie przez dyrektora szkoły rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela “czynu naruszającego prawa i dobro dziecka”. Posłowie przyjęli też ustawę okołobudżetową – dotyczy ona częściowo również nauczycieli. Zamrożone zostaną nauczycielskie wynagrodzenia, nagrody i odpis na fundusz socjalny.

Za uchwaleniem zmian w dyscyplinarkach głosowało 309 posłów, czterech było przeciw, a 132 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek mniejszości do projektu noweli zgłoszony przez Lewicę oraz trzy poprawki zgłoszone w drugim czytaniu przez KO.

“Dyscyplinarki” w Sejmie. Opozycja obawia się, że nauczyciele będą prześladowani za poglądy

Zgodnie z obecną nowelizacją dyrektor będzie miał więcej czasu na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o uchybieniu pedagoga (zamiast 3 – 14 dni). Według opozycji bez ustawowej definicji pojęcia “dobro dziecka” nauczyciel może stanąć przed komisją dyscyplinarną nawet za drobne przewinienia, wynikające choćby z konfliktu z rodzicem. Doprecyzowania przepisów dyscyplinarnych i zdefiniowania “dobra dziecka” domagał się także Związek Nauczycielstwa Polskiego. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Sejm uchwalił też w czwartek wieczorem ustawę okołobudżetową – dotyczy ona częściowo również nauczycieli. Państwo oszczędzi w przyszłym roku na wydatkach na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na wspieranie doradztwa metodycznego oraz na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Ale największe oszczędności zapewni zamrożenie podstawy odpisu na fundusz socjalny w oświacie. Jak wynika z planów budżetu na 2021 r. nauczyciele nie mają też co liczyć na podwyżki.

Prawie pół miliarda złotych oszczędzą na nauczycielach! ZNP o projekcie ustawy okołobudżetowej: Opinia negatywna

Za uchwaleniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej zagłosowało 233 posłów, przeciw było 217, a jeden się wstrzymał. Ustawa trafi teraz do Senatu

(JK, GN)

Fot: Sejm. gov.pl