Sejm uchwalił lex Czarnek. To smutny dzień dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów…

Sejm uchwalił nowelizację ustawy – Prawo oświatowe (tzw. lex Czarnek), która podporządkowuje szkoły kuratorom oraz odbiera rodzicom prawo do wyboru zajęć dodatkowych dla swoich dzieci. Ustawa umożliwia też inwigilowanie nauczycieli poprzez przekazywanie danych wrażliwych na temat ich stanu zdrowia z Systemu Informacji Oświatowej do ZUS