Senackie komisje za odrzuceniem lex Czarnek. Senatorowie chcą się kierować opinią ZNP na temat tej ustawy

Senackie komisje przyjęły wniosek senatorów Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie bez poprawek nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe (tzw. lex Czarnek). Senatorowie chcą zorganizować w izbie wyższej parlamentu wysłuchanie publiczne na temat rozwiązań forsowanych przez resort Przemysława Czarnka. Ich zdaniem, podczas prac nad lex Czarnek powinno się w całości uwzględnić opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego