Senat UJ: „Nowy wykaz czasopism naukowych przyjęty z naruszeniem prawa”. KRASP sugeruje utworzenie dodatkowego wykazu

„Wartość publikacji naukowych powinna być oceniana według obiektywnych kryteriów, a takiej gwarancji nie daje zmodyfikowany w arbitralny sposób wykaz czasopism”- zwraca uwagę Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sugeruje utworzenie dodatkowego wykazu. Swoje stanowisko w tej sprawie wydał też senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ocenił, że nowy wykaz czasopism naukowych został przyjęty przez MEiN z naruszeniem prawa.