Senat UJ: „Nowy wykaz czasopism naukowych przyjęty z naruszeniem prawa”. KRASP sugeruje utworzenie dodatkowego wykazu

Wartość publikacji naukowych powinna być oceniana według obiektywnych kryteriów, a takiej gwarancji nie daje zmodyfikowany w arbitralny sposób wykaz czasopism”- zwraca uwagę Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Sugeruje utworzenie dodatkowego wykazu. Swoje stanowisko w tej sprawie wydał też senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ocenił, że nowy wykaz czasopism naukowych został przyjęty przez MEiN z naruszeniem prawa.

„Do oceny osiągnięć badawczych uzyskanych w jednostce naukowej w ramach pierwszego kryterium ewaluacji powinna służyć podstawowa lista czasopism rejestrowanych w międzynarodowych bazach publikacji, proponowana zgodnie z zapisami ustawy przez Komisję Ewaluacji Nauki i ulegająca ewentualnym modyfikacjom zgodnie z uznanymi kryteriami i na wniosek tej komisji” – podkreśla KRASP

Rektorzy napisali, że istnieją dyscypliny naukowe, w których istotna część publikacji nie jest zamieszczana w periodykach obecnych w międzynarodowych bazach. Jednak – jak zwracają uwagę – taka ingerencja w listy to nie rozwiązanie tego problemu.

„Proponujemy utworzenie dodatkowej listy polskich czasopism o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju gospodarki, życia społecznego i kultury. Publikacje w tych czasopismach, także tych nieobecnych w międzynarodowych bazach, mogłyby zostać wykorzystane w procesie ewaluacji do zobiektywizowania oceny wpływu badań naukowych na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki”- zwraca uwagę KRASP.

Do kontrowersyjnego wykazu odniósł się też senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdaniem jego członków wykaz został „przyjęty z naruszeniem prawa”. „Przyczyni się do podważenia ewaluacji dyscyplin naukowych, która ma zostać przeprowadzona w 2022 roku. Może być to podstawą do skarg kierowanych do sądów administracyjnych przeciwko decyzjom o przyznaniu oceny dyscyplinom naukowym reprezentowanym w poszczególnych uczelniach” – czytamy na stronie UJ.

„Zmiany (…) zostały podjęte w sposób nietransparentny i bez oparcia w eksperckiej analizie poziomu naukowego i znaczenia zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych” – podkreślili w oświadczeniu senatorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełne stanowisko senatu UJ można znaleźć tutaj.

Przypomnijmy, że w lutym Ministerstwo Nauki i Edukacji opublikowało nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych. Dokonane w nim zmiany odbiły się szerokim echem w środowisku akademickim, ponieważ na zaktualizowaniu listy znacznie zyskały pisma zajmujące się teologią i prawem kanonicznym i tytuły wydawane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, na którym wykładał Przemysław Czarnek.

(JK, GN)

Nawet redakcja naukowa z uczelni Czarnka krytykuje nowy wykaz czasopism. „Opowiadamy się za transparentnością”