Nawet redakcja naukowa z uczelni Czarnka krytykuje nowy wykaz czasopism. „Opowiadamy się za transparentnością”

Nie milkną głosy krytyki pod adresem MEiN po publikacji nowego wykazu czasopism naukowych i zmian w ich punktacji. Do niezadowolonych dołączyło środowisko pisma wydawanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. „Jako redakcja naukowa Roczników Psychologicznych / Annals of Psychology jesteśmy zaskoczeni niespodziewaną zmianą punktacji naszego czasopisma zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki opublikowanym w dniu 9 lutego 2021 r.” – czytamy m.in. w oświadczeniu redakcji.

„Zdecydowanie opowiadamy się za transparentnością kryteriów oceny czasopism naukowych i ich punktacji, mając przekonanie, że właściwym organem wnioskującym do Ministra Edukacji i Nauki o zmianę punktacji czasopism jest Komisja Ewaluacji Nauki, tak z powodu kompetencji jak i ponadśrodowiskowego charakteru” – podkreślono.

Przypomnijmy, że zaktualizowany wykaz czasopism naukowych został opublikowany 9 lutego. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek uhonorował w nim periodyki, w których m.in. sam publikował będąc jeszcze wykładowcą na KUL. Najbardziej wzrosła średnia punktacja czasopism w dziedzinie teologii, filozofii oraz prawa kanonicznego.

„Dobór czasopism przez autorów i dostęp do światowych baz publikacji musi być adekwatny do uprawianej dyscypliny nauki oraz powszechnie uznawanych w jej ramach sposobów komunikowania efektów badań naukowych” – napisali we wtorek we wspólnym oświadczeniu prezes PAN prof. dr hab. Jerzy Duszyński, przewodniczący KRASP prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz przewodniczący KRePUZ dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP.

Środowisko naukowe reaguje na zmiany w punktacji czasopism naukowych. Oświadczenie PAN, KRASP i KRePUZ

Ale to nie koniec.  Własne krytyczne stanowiska zajęły już m.in. Komitet Nauk Prawnych PAN oraz Komitet Psychologii PAN. „(…) Podwyższanie punktacji szeregu czasopism związanych z określonymi ośrodkami naukowymi oraz wybranymi dyscyplinami prowadzi do konfliktowania środowiska naukowego i stawia w dwuznacznej sytuacji niektóre redakcje oraz uczelnie” – czytamy m.in. w oświadczeniu Komitet Psychologii PAN. Pełne oświadczenie można znaleźć tutaj. Głos zabrał też m.in. Komitet Polityki Naukowej.

Co na to MEiN? „Nowa lista nikogo nie krzywdzi, ani nikomu niczego nie zabrania, za to dowartościowuje tytuły ważne z punktu widzenia polskiej kultury” – tak zmiany na liście czasopism punktowanych komentuje doradca ministra nauki dr hab. Paweł Skrzydlewski. Okazuje się,. że to on koordynował prace.

(JK, GN)

Czarnek zmienia punktację czasopism. Awansował m.in. te, w których sam publikował. Na uczelniach zawrzało

Doradca Czarnka o “zwyrodniałych nauczycielach” kierowanych przez “podszepty diabła”