Czarnek zmienia punktację czasopism. Awansował m.in. te, w których sam publikował. Na uczelniach zawrzało

Za publikacje w pismach teologicznych lub związanych z KUL – uczelnią ministra Przemysława Czarnka – naukowcy dostaną tyle samo lub więcej punktów, co za renomowane, międzynarodowe pisma naukowe. Więcej mogą dostać także za artykuł w piśmie związanym z o. Tadeuszem Rydzykiem czy czasopiśmie „Nieruchomości. Kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości”. Tak wynika ze zmian w punktacji czasopism naukowych przedstawionych przez MEiN.

Wyjaśnijmy, że pismom naukowym przyznawane są punkty, w zależności od ich znaczenia w nauce. Te o randze światowej wyceniane są w Polsce na 200 punktów, czołowe krajowe – na 100 punktów. Punktacja ma znaczenie dla karier, wpływają bowiem na ocenę działań naukowców, którzy poprzez publikacje w renomowanym czasopismach mogą liczyć na awans naukowy. Progów dla czasopism jest 5. Mogą one uzyskać: 20, 40, 70, 100, 140 i 200 punktów. Podniesienie punktacji z 20 na 70 oznacza, że periodyk awansował o dwie ligi.

Digital Economy Lab z Uniwersytetu Warszawskiego przygotowało analizę tego, jak rozłożyły się punkty w aktualizacji listy. Najbardziej wzrosła średnia punktacja czasopism w dziedzinie teologii, na kolejnych miejscach są filozofia oraz prawo kanonicznie.

Jak podał „Dziennik Gazeta Prawna”, w efekcie osoby publikujące w pismach teologicznych z dnia na dzień zwiększą liczbę punktów na swoim koncie i mogą uzyskać przewagę nad naukowcami z innych dziedzin. To przełoży się na ocenę uczelni zatrudniających takie osoby, za czym mogą iść prestiż i pieniądze. „Może więc okazać się, że bardziej 'przydatnym’ naukowcem jest teolog, a nie fizyk czy chemik” – czytamy w DGP.

Uwagę zwraca także szeroka (i bardzo dobrze punktowana) obecność czasopism powiązanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Na nowej liście bardzo wysoko ocenione są m.in. czasopisma, w których publikował w ostatnim czasie minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek (jest prawnikiem na KUL – przyp. red.). Dla przykładu „Przegląd sejmowy” „skoczył” z 70 na 100 punktów, a „TEKA Komisji Prawniczej PAN oddział w Lublinie” z 40 na 100 punktów. Wykładowcy policzyli, że publikując nową listę Czarnek „dorzucił” sobie 200 punktów.

Co na to MEiN? Twierdzi, żezmiany w punktacji czasopism wynikają z troski o właściwy rozwój i jakość polskiej nauki”.

(JK, GN)

Kadry: Anna Budzanowska złożyła dymisję z funkcji podsekretarza stanu w MEiN. W tle konflikt o wykaz czasopism naukowych