Sondaż. Polacy ocenili Przemysława Czarnka w roli szefa MEiN

Jak Polacy oceniają pracę Przemysława Czarnka i sposób, w jaki zmienia on polski system edukacji? Aż 39 proc. respondentów stwierdziło, że ocenia go “zdecydowanie negatywnie”, a kolejne 13 proc. – “raczej negatywnie”. Oznacza to, że negatywnie ocenia go łącznie 52 proc. badanych.