Sondaż. Polacy ocenili Przemysława Czarnka w roli szefa MEiN

Jak Polacy oceniają pracę Przemysława Czarnka i sposób, w jaki zmienia on polski system edukacji? Aż 39 proc. respondentów stwierdziło, że ocenia go „zdecydowanie negatywnie”, a kolejne 13 proc. – „raczej negatywnie”. Oznacza to, że negatywnie ocenia go łącznie 52 proc. badanych.

„Zdecydowanie pozytywnie” szefa MEiN ocenia jedynie 6 proc. respondentów, z kolei odpowiedź „raczej pozytywnie” wskazało 10 proc. badanych (łącznie 16 proc.). Zdania na temat tego, jak w roli ministra edukacji i nauki sprawdza się Przemysław Czarnek, nie ma 32 proc. ankietowanych.

Nieco lepiej dla ministra Czarnka prezentują się wyniki, gdy spojrzymy wyłącznie na odpowiedzi rodziców, którzy posiadają dzieci w wieku szkolnym.

Odpowiedź „zdecydowanie pozytywnie” wskazało 7 proc. pytanych rodziców. Opcję „raczej pozytywnie” wybrało 16 proc. ankietowanych z tej grupy. „Raczej negatywnie” ministra Czarnka ocenia 13 proc. rodziców biorących udział w badaniu. Z kolei „zdecydowanie negatywnie” aż 34 proc. ankietowanych. Jednoznacznej opinii o szefie MEiN nie ma 30 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym.

Badanie dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w dniach 27-31 sierpnia 2021 roku przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Badanie wykonano metodą CAWI na próbie 1065 osób w wieku 18+. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Źródło: wp.pl

(JK, GN)

Sondaż. Większość sejmowa “obroniła” Czarnka, a jak większość respondentów ocenia pracę szefa MEiN?

Wakacje za nami. Wracamy do szkoły