Sondaż: Zbliża się koniec roku szkolnego. Niemal połowa badanych ocenia dotychczasową pracę Czarnka na „jedynkę”

„Jaką ocenę postawiłaby Pani/postawiłby Pan ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi za jego dotychczasową pracę?” – takie pytanie zadała ankietowanym pracownia SW Research na zlecenie portalu rp.pl. Do oceny ministra wykorzystana została szkolna skala od 1 (ocena niedostateczna) do 6 (ocena celująca). Aż 46,1 proc. badanych wystawiło Czarnkowi ocenę niedostateczną.