Sondaż: Zbliża się koniec roku szkolnego. Niemal połowa badanych ocenia dotychczasową pracę Czarnka na „jedynkę”

„Jaką ocenę postawiłaby Pani/postawiłby Pan ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi za jego dotychczasową pracę?” – takie pytanie zadała ankietowanym pracownia SW Research na zlecenie portalu rp.pl. Do oceny ministra wykorzystana została szkolna skala od 1 (ocena niedostateczna) do 6 (ocena celująca). Aż 46,1 proc. badanych wystawiło Czarnkowi ocenę niedostateczną.

Najwyższą, celującą ocenę wystawiło Czarnkowi 3,7 proc. respondentów. 6 proc. badanych wystawiło za pracę Czarnka ocenę bardzo dobrą.  Ocenę dobrą postawiło Czarnkowi 8,8 proc. ankietowanych. 8,5 proc. respondentów wystawiło ministrowi edukacji i nauki ocenę dostateczną. Ocenę mierną wystawiło ministrowi 15,1 proc. ankietowanych. 46,1 proc. badanych wystawiło Czarnkowi ocenę niedostateczną. 11,8 proc. respondentów nie potrafiło ocenić pracy ministra.

– Dotychczasową pracę Przemysława Czarnka na zajmowanym stanowisku niedostatecznie częściej oceniają kobiety (49%) niż mężczyźni (43%). Najniższą z możliwych ocen wystawia ministrowi ponad połowa respondentów, którzy skończyli 50 rok życia (52%) i taki sam odsetek badanych o dochodach przekraczających 5000 zł netto. Częściej niż ogół respondentów dotychczasową pracę Przemysława Czarnka negatywnie oceniają badani z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (57%) oraz posiadający wykształcenie wyższe (55%) – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu SW Research.

Przypomnijmy, że Przemysław Czarnek jest ministrem edukacji i nauki od 19 października 2020 roku. Stanął na czele resortu powstałego z istniejących dotychczas resortów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 maja 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

(JK, GN)

Sondaż: Polacy ocenili szkołę pod kierownictwem Czarnka. Większość uważa, że stała się dużo bardziej upolityczniona

Sondaż: Czarnek najgorszym ministrem edukacji ostatnich lat. Najlepszego trudno wskazać

Sondaż: 68 proc. pytanych uważa, że obecny szef resortu edukacji powinien podać się do dymisji