Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli” zdecydował. Od 8 lipca pierwsze wypłaty pomocy dla strajkujących

Społeczny Komitet “Wspieram Nauczycieli” zdecydował, że nauczyciele, którzy nie dostali wynagrodzenia za czas strajku, otrzymają z funduszu strajkowego po 500 zł brutto. Jako pierwsi pieniądze dostaną ci, których dochód nie przekracza 1 tys. zł brutto na osobę. Kolejno pieniądze dostaną osoby z dochodem do 1500 zł, 2000 zł itd. dopóki starczy środków.