Środowisko akademickie apeluje o pomoc dla naukowców z Ukrainy

Środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego pomocy. Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim – zadeklarowały organizacje działające w szkolnictwie wyższym i nauce. Ich zdaniem, MEiN powinno aktywnie wesprzeć ukraińskich naukowców i studentów, którzy chcieliby się przenieść na uczelnie w Polsce