Środowisko akademickie apeluje o pomoc dla naukowców z Ukrainy

Środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego pomocy. Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim – zadeklarowały organizacje działające w szkolnictwie wyższym i nauce. Ich zdaniem, MEiN powinno aktywnie wesprzeć ukraińskich naukowców i studentów, którzy chcieliby się przenieść na uczelnie w Polsce

Protest przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę wyraziło środowisko akademickie. „W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy” – czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Akademię Nauk, Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Rady Młodych Naukowców i Parlamentu Studentów RP.

„Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa, oraz deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach. Jednocześnie apelujemy do władz Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej specjalnych środków, w tym prawnych, na wsparcie dla ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów, którzy wyrażą chęć kontynuowania swojej działalności w polskich uczelniach” – zaapelowali naukowcy.

Ich zdaniem, „polskie środowisko akademickie będzie jeszcze bardziej intensyfikować i rozwijać współpracę we wszelkich postaciach z naszymi ukraińskimi partnerami akademickimi”.

(PS, GN)