STO apeluje do MEiN o systemowe rozwiązania dotyczące uchodźców z Ukrainy w polskich szkołach

„W obliczu bezprecedensowej skali migracji wyzwanie jest jednak ogromne. Potrzebne są rozwiązania na szczeblu centralnym, które umożliwią rodzicom podjęcie świadomej decyzji w sprawie dalszej edukacji ich dzieci, a szkołom i przedszkolom pozwolą na skuteczne działanie w długim okresie” – czytamy m. in w apelu Społecznego Towarzystwa Oświatowego do MEiN.