STO apeluje do MEiN o systemowe rozwiązania dotyczące uchodźców z Ukrainy w polskich szkołach

„W obliczu bezprecedensowej skali migracji wyzwanie jest jednak ogromne. Potrzebne są rozwiązania na szczeblu centralnym, które umożliwią rodzicom podjęcie świadomej decyzji w sprawie dalszej edukacji ich dzieci, a szkołom i przedszkolom pozwolą na skuteczne działanie w długim okresie” – czytamy m. in w apelu Społecznego Towarzystwa Oświatowego do MEiN.

STO przypomina, że od ponad 2 tygodni mieszkańcy Ukrainy przekraczają polską granicę, uciekając przed wojną, jest wśród nich wiele osób niepełnoletnich, które potrzebują wsparcia. Zdaniem Towarzystwa kluczowe dla efektywności działań pomocowych jest wprowadzenie rozwiązań systemowych.

Towarzystwo apeluje m.in. o zwolnienie uczniów przyjmowanych do klas  ósmych z egzaminu ósmoklasisty i opracowanie przepisów, na podstawie których możliwe będzie ich przyjmowanie do szkół ponadpodstawowych oraz zwolnienie uczniów przyjmowanych do klas maturalnych z egzaminu maturalnego i opracowanie, w uzgodnieniu z uczelniami wyższymi, przepisów na podstawie których możliwe będzie ich przyjmowanie na studia. Więcej postulatów STO znajduje się poniżej:

“Dzięki wspaniałej postawie Polaków przybywa oddolnych inicjatyw, które mają zapewnić dzieciom i młodzieży dostęp do edukacji oraz poczucie fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa. W obecnej sytuacji pilne staje się jednak przygotowanie wspomnianych rozwiązań prawnych, finansowych i logistycznych, dzięki którym możliwa będzie bardziej efektywna organizacja nauki, opieki oraz wsparcia psychologicznego” – uważa zarząd główny STO.

(JK, GN)

Związek wystąpił do szefa MEIN ws. edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy. Lista postulatów

OSKKO domaga się od MEiN wyłączenia ukraińskich uczniów z obowiązujących ogólnie zasad oceniania i klasyfikowania