Aktualności MEINNAUCZYCIELEUkrainaWYNAGRODZENIAZNP ZNP do premiera i szefa MEiN: Konieczne pilne spotkanie na temat sytuacji w oświacie i wynagrodzeń nauczycieli

ZNP zwrócił się do premiera oraz do szefa MEiN o pilne rozmowy w sprawie wzrostu płac nauczycieli z wyrównaniem od stycznia br.…

Aktualności MEINNAUCZYCIELESZKOŁYUkrainaWOJNA Czarnek: W polskich szkołach ukraińscy nauczyciele tylko na stanowiskach pomocy nauczyciela

W polskich szkołach mogą się zatrudnić tylko ci nauczyciele z Ukrainy, którzy znają język polski i jedynie na stanowisku pomocy nauczyciela -…

Aktualności BADANIEBarometrDYREKTORZYedukacja niepublicznanastrojeSTOUkraina Barometr Edukacji Niepublicznej: Dyrektorzy wskazują na potrzebę zadbania o stabilną sytuację kadrową szkół

Dyrektorzy są podzieleni w ocenie tego, czy ich szkoły są gotowe na wyzwania będące następstwem wojny w Ukrainie. Twierdząco na tak postawione…

Aktualności MEINNAUCZYCIELEPOMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNAPRZEDSZKOLASZKOŁYUkraina ZNP: Szkoły potrzebują pieniędzy i wsparcia ze strony MEiN, aby skutecznie pomagać dzieciom z Ukrainy

Zwiększenia subwencji oświatowej, podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli oraz uporządkowania pracy przedszkoli i szkół w związku z napływem uczniów z Ukrainy domaga się Związek…

Aktualności nauczaniePODSTAWA PROGRAMOWAporadnikiSzkołą Edukacjiszkoła onlineUCHODŹCYUkraina Szkoła Edukacji: Poradniki dla nauczycieli jak nauczać ukraińskie dzieci języka ojczystego, matematyki, historii, biologii

Eksperci Szkoły Edukacji przygotowali zestaw poradników dla nauczycieli, w których opisują różnice między polską a ukraińską podstawą programową i proponują zadania i…

Aktualności ApelMEINSTOSZKOŁYUCHODŹCYuczniowieUkraina STO apeluje do MEiN o systemowe rozwiązania dotyczące uchodźców z Ukrainy w polskich szkołach

„W obliczu bezprecedensowej skali migracji wyzwanie jest jednak ogromne. Potrzebne są rozwiązania na szczeblu centralnym, które umożliwią rodzicom podjęcie świadomej decyzji w…

Aktualności DZIECIodzialy przygotowawczeproblemyszkoła onlineUkrainaUrszula WoźniakWARSZAWA Urszula Woźniak: W Warszawie do pracy z dziećmi z Ukrainy potrzeba tysiąc nauczycieli. Na razie jest chaos

Organ prowadzący utworzył na ten moment 100 oddziałów przygotowawczych. Tylko, czy powinien iść w kierunku „upychania” ukraińskich dzieci w istniejących oddziałach? Zwróćmy…