ZNP do premiera i szefa MEiN: Konieczne pilne spotkanie na temat sytuacji w oświacie i wynagrodzeń nauczycieli

ZNP zwrócił się do premiera oraz do szefa MEiN o pilne rozmowy w sprawie wzrostu płac nauczycieli z wyrównaniem od stycznia br. Związek wskazuje, że pracownicy szkół i placówek oświatowych aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom i otoczyli opieką dziesiątki tysięcy dzieci i uczniów z Ukrainy. Jednak nagły wzrost liczby uczniów nałożył się na dotychczasowe poważne problemy polskiej szkoły i jej pracowników. „W polskiej szkole nie brakuje solidarności! Brakuje pieniędzy, nauczycieli i dobrych rozwiązań prawnych” – czytamy w liście ZNP do szefa MEiN.

„Pomoc setkom tysięcy ukraińskich uchodźców, uciekających przed skutkami toczącej się wojny w Ukrainie, to dziś najważniejsze zadanie dla rządu i samorządów, a także polskiego społeczeństwa” – czytamy w stanowisku ZNP wysłanym do premiera Mateusza Morawieckiego.

„Pracownicy szkół i placówek oświatowych aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom i otoczyli opieką dziesiątki tysięcy dzieci i uczniów. Nagłe zwiększenie liczby beneficjentów systemu oświaty nałożyło się na dotychczasowe poważne problemy polskiej szkoły i jej pracowników” – podkreśla ZNP.

Związek przypomniał o dramatycznej sytuacji nauczycieli, których wynagrodzenia są od dłuższego czasu zamrożone oraz tracą na realnej wartości z powodu rekordowej inflacji.

„Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego po raz kolejny zwraca się do Prezesa Rady Ministrów o pilne rozpoczęcie rozmów z partnerami społecznymi w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2022 roku” – czytamy w liście do premiera.

I dalej: „Brak reakcji ze strony rządu upoważni Związek Nauczycielstwa Polskiego do podjęcia przewidzianych prawem zdecydowanych działań, nie wykluczając uruchomienia procedur sporu zbiorowego”.

Takie samo uzasadnienie wniosku o pilne spotkanie ZNP przekazał ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi. Związek domaga się rozpoczęcia rozmów, przypominając porozumienie (z listopada 2002 r.), w którym resort edukacji zobowiązał się do współdziałania z ZNP w dziedzinie oświaty i wychowania.

„Jako nauczyciele i nauczycielki jesteśmy całym sercem z naszymi uczniami i uczennicami, ale system oświaty jest dramatycznie niedofinansowany, co negatywnie odbija się na warunkach nauki i pracy” – podkreśla ZNP

***

Oto treść stanowiska ZNP z 16 marca 2022 r. w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli:

Pomoc setkom tysięcy ukraińskich uchodźców, uciekających przed skutkami toczącej się wojny w Ukrainie, to dziś najważniejsze zadanie dla rządu i samorządów, a także polskiego społeczeństwa.

Pracownicy szkół i placówek oświatowych aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom i otoczyli opieką dziesiątki tysięcy dzieci i uczniów. Nagłe zwiększenie liczby beneficjentów systemu oświaty nałożyło się na dotychczasowe poważne problemy polskiej szkoły i jej pracowników.

Związek Nauczycielstwa Polskiego od wielu miesięcy zwraca uwagę na pogłębiające się problemy szkół i placówek, zwłaszcza w kontekście niedostatecznych nakładów na oświatę, a także zamrożenia wzrostu wynagrodzenia nauczycieli. Uważamy, że zwiększenie zadań  i obowiązków powinno następować równolegle ze zwiększeniem uposażenia pracowników. Kompromitującym dla ministra edukacji jest fakt zamrożenia wzrostu wynagrodzenia  nauczycieli od dwóch lat, a także sytuacja nauczycieli stażystów otrzymujących od stycznia br.  dodatek wyrównawczy, ponieważ ich wynagrodzenie jest niższe od płacy minimalnej.

Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego po raz kolejny zwraca się do Prezesa Rady Ministrów o pilne rozpoczęcie rozmów z partnerami społecznymi w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2022 roku.

Domagamy się realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu oraz Zarządem Głównym ZNP z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w dziedzinie oświaty i wychowania. Brak reakcji ze strony rządu upoważni Związek Nauczycielstwa Polskiego do podjęcia przewidzianych prawem zdecydowanych działań, nie wykluczając uruchomienia procedur sporu zbiorowego.

***

Poniżej przedstawiamy pełną treść listu skierowanego do szefa MEiN:

Pan Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

WNIOSEK

Działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 w zw. z § 2 pkt 1 i 3 oraz § 3 pkt 1-3 porozumienia z 15.11.2002 r. w sprawie zasad współdziałania ZNP z MENiS w dziedzinie oświaty i wychowania (Dz.Urz.MENiS.2003.1.6.), Związek Nauczycielstwa Polskiego zwraca się do Pana Ministra o pilne spotkanie z przedstawicielami ZNP w celu omówienie bieżących problemów systemu oświaty, wynikających z nagłego wzrostu liczby dzieci i młodzieży uczęszczających do polskich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

UZASADNIENIE

Pomoc setkom tysięcy ukraińskich uchodźców, uciekających przed skutkami toczącej się wojny w Ukrainie, to dziś najważniejsze zadanie dla rządu i samorządów, a także polskiego społeczeństwa. Pracownicy szkół i placówek oświatowych aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom i otoczyli opieką dziesiątki tysięcy dzieci i uczniów. Nagłe zwiększenie liczby beneficjentów systemu oświaty nałożyło się na dotychczasowe poważne problemy polskiej szkoły i jej pracowników.

Związek Nauczycielstwa Polskiego od wielu miesięcy zwraca uwagę na pogłębiające się problemy szkół i placówek, zwłaszcza w kontekście niedostatecznych nakładów na oświatę, a także zamrożenia wzrostu wynagrodzenia nauczycieli. Uważamy, że zwiększenie zadań i obowiązków powinno następować równolegle ze zwiększeniem uposażenia pracowników.

Kompromitującym dla ministra edukacji jest fakt zamrożenia wzrostu wynagrodzenia nauczycieli od dwóch lat, a także sytuacja nauczycieli stażystów otrzymujących od stycznia br. dodatek wyrównawczy, ponieważ ich wynagrodzenie jest niższe od płacy minimalnej. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego po raz kolejny zwraca się o pilne rozpoczęcie rozmów z partnerami społecznymi w sprawie wzrostu wynagrodzenia nauczycieli z wyrównaniem od stycznia 2022 roku. Brak reakcji ze strony Ministra Edukacji i Nauki upoważni Związek Nauczycielstwa Polskiego do podjęcia przewidzianych prawem zdecydowanych działań, nie wykluczając uruchomienia procedur sporu zbiorowego.

W polskiej szkole nie brakuje solidarności! Brakuje pieniędzy, nauczycieli i dobrych rozwiązań prawnych.

Jako nauczyciele i nauczycielki jesteśmy całym sercem z naszymi uczniami i uczennicami, ale system oświaty jest dramatycznie niedofinansowany, co negatywnie odbija się na warunkach nauki i pracy.

Dlatego potrzebne jest pilne zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2022!

***

Konferencja prasowa ZNP na temat pogłębiających się problemów oświaty i jej pracowników odbyła się we wtorek 15 marca br.

TRANSMISJA LIVE konferencji  jest dostępna na facebookowym profilu ZNP: @znpedupl:

https://www.facebook.com/znpedupl/videos/669169250801143

Oto relacja Głosu Nauczycielskiego:

ZNP: Szkoły potrzebują pieniędzy i wsparcia ze strony MEiN, aby skutecznie pomagać dzieciom z Ukrainy

(PS, GN)