Świadczenie dobry start do ustawy. Co się zmieni w programie?

Świadczenie dobry start otrzymają uczniowie pozostający w pieczy zastępczej. A także sześciolatki, ale pod warunkiem, że rodzice wyślą je do I klasy. Rząd chce zmienić terminy składania wniosków i wypłaty dobrego startu