Szef MEiN ogłosił nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych. „Przegląd Sejmowy” na topie

MEiN ogłosiło nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Kolejny raz lista wzbudza wiele kontrowersji w środowisku akademickim. Szef MEiN podniósł punktację polskim czasopismom – zrównując je z najbardziej prestiżowymi zachodnimi wydawnictwami.  Najwyższe noty, po 200 punktów, mają „Białostockie Studia Prawnicze” i „Przegląd Sejmowy”