Szef MEiN ogłosił nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych. „Przegląd Sejmowy” na topie

MEiN ogłosiło nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Kolejny raz lista wzbudza wiele kontrowersji w środowisku akademickim. Szef MEiN podniósł punktację polskim czasopismom – zrównując je z najbardziej prestiżowymi zachodnimi wydawnictwami.  Najwyższe noty, po 200 punktów, mają „Białostockie Studia Prawnicze” i „Przegląd Sejmowy”

„Za publikację w >>Studiach z Prawa Wyznaniowego<< tyle, co za publikację w >>Nature<<. Ministerstwo nauki >>bez żadnego trybu<< dosypało punktów czasopismom głównie teologicznym, ale nie tylko” – komentuje Adam Leszczyński w portalu Oko.press.

Wyjaśnijmy, że pismom naukowym przyznawane są punkty, w zależności od ich znaczenia w nauce. Te o randze światowej wyceniane są w Polsce na 200 punktów, czołowe krajowe – na 100 punktów, ale pod rządami Czarnka w MEiN zaczęło się to zmieniać.

Ankieta Głosu. Zapraszamy do udziału w głosowaniu!

Nauczycielu, jak często myślisz o odejściu ze szkoły i zmianie zawodu?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

200 punktów, czyli najwyższe noty, otrzymał m.in. „Przegląd Sejmowy”, w którym publikował sam minister Czarnek związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Zresztą wydawane przez KUL „Studia z Prawa Wyznaniowego” również urosły z 70 punktów do 200.

Punktacja ma znaczenie dla karier, wpływają bowiem na ocenę działań naukowców, którzy poprzez publikacje w renomowanym czasopismach mogą liczyć na awans naukowy.

Progów dla czasopism jest 5. Mogą one uzyskać: 20, 40, 70, 100, 140 i 200 punktów. Podniesienie punktacji z 20 na 70 oznacza, że periodyk awansował o dwie ligi.

 Nowy wykaz znajduje się tutaj

 (GN)

Czarnek zmienia punktację czasopism. Awansował m.in. te, w których sam publikował. Na uczelniach zawrzało

Senat UJ: “Nowy wykaz czasopism naukowych przyjęty z naruszeniem prawa”. KRASP sugeruje utworzenie dodatkowego wykazu