„Szkoła nie może stać się placówką quasi-resocjalizacyjną” – petycja i apel o weto do prezydenta Dudy

„Sejm RP przyjął w czerwcu 2022 roku fatalną w skutkach dla dzieci i młodzieży rządową ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ustawa ta utrwala błędne praktyki stosowane w procesie resocjalizacji oraz zaostrza część wcześniejszych rozwiązań prawnych. Dyrektorom szkół ustawa nadaje uprawnienia właściwie dla sądów – osądzenia i karania uczniów bez konieczności zgłaszania sprawy na policję. … Czytaj dalej „Szkoła nie może stać się placówką quasi-resocjalizacyjną” – petycja i apel o weto do prezydenta Dudy