Szymon Krawczyk, nauczyciel wos i historii: Brak jasnego przekazu w sprawie nowego przedmiotu budzi nieufność

Gdyby przy okazji prac nad podstawą nauczania przedmiotu „historia i teraźniejszość” mógł Pan coś zaproponować, to co by to było? Szymon Krawczyk: – Uświadamianie korzyści płynących z obecności w Unii Europejskiej. Jeżeli mamy zrezygnować z wiedzy o społeczeństwie jako dotychczasowego przedmiotu, który ma kształtować wiedzę obywatelską, to nie powinniśmy pomijać tak ważnego tematu.