Tak niektórzy oszczędzają na nauczycielach

Błędy przy ustalaniu wysokości dodatków uzupełniających dla nauczycieli, bezprawne oszczędności na godzinach ponadwymiarowych, pozbawianie szkół należnych im pieniędzy – to tylko część z nieprawidłowości wykrytych w samorządach przez Regionalne Izby Obrachunkowe