To już pewne. Pierwsze czytanie lex Czarnek w Sejmie we wtorek 14 grudnia

Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, zmierzającej do wzmocnienia roli kuratorów oświaty, odbędzie się we wtorek na posiedzeniu połączonych komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Obrony Narodowej. Informacja o terminie przeprowadzenia pierwszego czytania projektu pojawiła się już na stronie internetowej Sejmu w wykazie prac komisji.