UNHCR: Edukacja chroni dzieci uchodźcze. Tymczasem ponad połowa ukraińskich dzieci w Polsce nie jest zapisana do szkoły

Jak wynika z danych UNICEF i Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), ponad połowa dzieci ukraińskich, które schroniły się w Polsce przed wojną, nie jest zapisana do polskiej szkoły. „Edukacja chroni dzieci uchodźcze!” – podkreślił UNHCR.