UNHCR: Edukacja chroni dzieci uchodźcze. Tymczasem ponad połowa ukraińskich dzieci w Polsce nie jest zapisana do szkoły

Jak wynika z danych UNICEF i Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), ponad połowa dzieci ukraińskich, które schroniły się w Polsce przed wojną, nie jest zapisana do polskiej szkoły. „Edukacja chroni dzieci uchodźcze!” – podkreślił UNHCR.

„Edukacja jest kluczowa dla wszystkich dziewcząt i chłopców z Ukrainy. Nieważne ile czasu ich rodzice chcą spędzić w Polsce, nieważne czy ich dzieci mówią po polsku i nieważne jak są uzdolnione. Edukacja CHRONI dzieci uchodźcze!” – ogłosił UNHCR w swoich mediach społecznościowych.

Od agresji Rosji na Ukrainę minęło półtora roku. W tym czasie na terenie Polski znalazły się setki tysięcy dzieci ukraińskich, większość z nich w wieku szkolnym lub przedszkolnym.

Z jednej strony, dzieci uchodźcze z Ukrainy stanowią 4 proc. uczniów w Polsce, a w ponad 85 tys. klas jest co najmniej jeden uczeń uchodźca, z drugiej jednak, do szkół trafiła tylko niecałą połowa dzieci ukraińskich – ok. 173 tys. Do polskiej szkoły uczęszczał w mijającym roku szkolnym jedynie co piąty uczeń w wieku licealnym.

UNICEF i UNHCR zaapelowały do rodziców uchodźców o zapisywanie swoich dzieci do polskiego systemu edukacji, ponieważ nauka stacjonarna w bezpiecznej przestrzeni z rówieśnikami i nauczycielami jest nie tylko ważna dla ich edukacji, ale ma również kluczowe znaczenie dla socjalizacji, zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia.

– Szkoły dają dzieciom, które już doświadczyły straty, przesiedlenia i przemocy, poczucie rutyny i bezpieczeństwa, szansę na zbudowanie przyjaźni i uzyskanie pomocy ze strony nauczycieli oraz możliwość integracji ze społecznościami przyjmującymi. Zapewniają dostęp do usług wspierających zdrowie psychiczne i dobrostan dzieci – podkreślił Rashed Mustafa Sarwar, krajowy koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

– Musimy w pełni skorzystać z edukacji oferowanej ukraińskim dzieciom w polskich szkołach i zapewnić, że do niej uczęszczają – budując umiejętności, które przyczynią się do lepszej przyszłości Ukrainy, kiedy pozwolą na to warunki – dodał Kevin H. Allen, przedstawiciel UNHCR w Polsce.

UNHCR podkreślił, że zdalne formy nauki oferowane uczniom ukraińskim przez ich ojczysty system edukacji, są rozwiązaniem krótkoterminowym i nie wspierają ich rozwoju społecznego oraz są mało skuteczne, jeśli chodzi o efekty kształcenia. Zwłaszcza w sytuacji, gdy ukraińskie dzieci straciły wiele miesięcy nauki jeszcze przed wybuchem wojny – w okresie pandemii i lockdownu.

(PS, GN)

Fot. UNICEF