UNICEF: Na skutek wojny na Ukrainie, miliony dzieci na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej są zagrożone głodem

„Wojna na Ukrainie trwa już ponad sześć tygodni. Jednym z jej skutków są zakłócenia w imporcie żywności, a przez to wzrost cen podstawowych produktów. Rodziny zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, z trudem zapewniają posiłek swoim dzieciom” – alarmuje UNICEF.