UNICEF: Na skutek wojny na Ukrainie, miliony dzieci na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej są zagrożone głodem

„Wojna na Ukrainie trwa już ponad sześć tygodni. Jednym z jej skutków są zakłócenia w imporcie żywności, a przez to wzrost cen podstawowych produktów. Rodziny zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, z trudem zapewniają posiłek swoim dzieciom” – alarmuje UNICEF.

Pszenica, oleje roślinne i paliwo to tylko nieliczne produkty, których ceny poszły w górę. Sytuacja żywnościowa dzieci jest najbardziej zagrożona w Egipcie, Libanie, Libii, Sudanie, Syrii i Jemenie. Jeszcze przed wojną na Ukrainie najmłodsi w tych krajach zmagali się z trudną sytuacją wywołaną kryzysem ekonomicznym, konfliktami i nagłym wzrostem cen żywności w 2021 r. Teraz ta sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy.

– 90% żywności w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej jest importowana. Niestety, trwające konflikty, niestabilność polityczna, pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie spowodowały niespotykany do tej pory wzrost cen żywności połączony z niską siłą nabywczą. Dlatego liczba niedożywionych dzieci w tym regionie prawdopodobnie drastycznie wzrośnie – mówi Adele Khodr, Dyrektor Regionalna UNICEF ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, wiele krajów w regionie walczyło z niedożywieniem spowodowanym głównie przez konflikty zbrojne i kryzysy humanitarne. Tylko 36% najmłodszych w tej części świata ma zbilansowaną dietę niezbędną do prawidłowego rozwoju, a niemal co piąte dziecko jest zbyt niskie jak na swój wiek.

W krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej najbardziej dotkniętych skutkami wojny na Ukrainie, wskaźniki niedożywienia są jeszcze wyższe:

>> W Jemenie 45% dzieci jest zbyt niskich jak na swój wiek, a ponad 86% ma anemię;

>> W Sudanie 13,6% dzieci jest zbyt chudych, a 36,4% zbyt niskich jak na swój wiek. Ponadto niemal połowa ma anemię

>> W Libanie 94% dzieci nie otrzymuje odpowiednio zbilansowanej diety, a ponad 40% kobiet i dzieci poniżej 5. roku życia ma anemię;

> W Syrii tylko co czwarte dziecko spożywa pełnowartościowe posiłki, a w samym 2021 r. cena koszyka z podstawowymi produktami żywnościowymi wzrosła niemal dwukrotnie.

Więcej tutaj.

(GN)

UNICEF: Ponad połowa dzieci na Ukrainie została przesiedlona

UNICEF: Co sekundę dziecko na Ukrainie staje się uchodźcą