UNICEF: Po 11 miesiącach wojny w Ukrainie 5 mln dzieci ma problemy w dostępie do edukacji

Wywołana przez Rosję wojna w Ukrainie zakłóciła proces kształcenia ponad 5 mln dzieci ukraińskich. UNICEF zaapelował o zwiększenie międzynarodowego wsparcia dla ukraińskiej oświaty, ponieważ 11 miesięcy wojny spotęgowało wcześniej utracone dwa lata nauki z powodu pandemii COVID-19 i ponad 8 lat konfliktu we wschodniej Ukrainie