UNICEF: Po 11 miesiącach wojny w Ukrainie 5 mln dzieci ma problemy w dostępie do edukacji

Wywołana przez Rosję wojna w Ukrainie zakłóciła proces kształcenia ponad 5 mln dzieci ukraińskich. UNICEF zaapelował o zwiększenie międzynarodowego wsparcia dla ukraińskiej oświaty, ponieważ 11 miesięcy wojny spotęgowało wcześniej utracone dwa lata nauki z powodu pandemii COVID-19 i ponad 8 lat konfliktu we wschodniej Ukrainie

– Szkoły i placówki wczesnej edukacji zapewniają dzieciom kluczowe poczucie przynależności i bezpieczeństwa, a brak nauki może mieć konsekwencje na całe życie. Nie ma opcji, aby po prostu odłożyć edukację dzieci i wrócić do niej po zajęciu się innymi priorytetami, bez ryzykowania przyszłości całego pokolenia – ocenił Afshan Khan, dyrektor regionalny UNICEF na Europę i Azję Środkową.

Rosyjskie ataki sprawiły, że tysiące szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Jednocześnie wielu rodziców i opiekunów obawiając się o bezpieczeństwo swoich dzieci, niechętnie posyła je do szkoły.

Zbombardowane ukraińskie liceum wróciło do pracy. M.in. dzięki pomocy polskich wolontariuszy

Według UNICEF, 1,9 mln ukraińskich dzieci otrzymało możliwość kształcenia on-line, a kolejne 1,3 miliona korzysta z nauki w modelu hybrydowym. UNICEF współpracuje z rządem Ukrainy, aby pomóc dzieciom w powrocie do nauki – zarówno stacjonarnej, jeśli jest to bezpieczne, jak i zdalnej. Nie pomagają w tym ostatnie ataki rosyjskie na infrastrukturę energetyczną, które spowodowały znaczące przerwy w dostawie prądu. To z kolei utrudnia możliwość uczęszczania dzieci na zajęcia zdalne.

Solidarni z Ukrainą. Elwira Zabłocka o udziale w konwojach humanitarnych: Pomagamy ludziom, którzy nie mają nic

Sytuacja ukraińskich uchodźców przebywających poza Ukrainą również jest niepokojąca. UNICEF szacuje, że 2 na 3 dzieci ukraińskich uchodźców nie zostało włączonych do systemu edukacji kraju, w którym znalazły schronienie. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Jednym z największych wyzwań są niewydolne systemy edukacji oraz fakt, że na początku kryzysu wiele rodzin uchodźców wybrało naukę online, ponieważ mieli nadzieję na szybki powrót do domu.

– UNICEF będzie nadal współpracował z rządem Ukrainy i rządami krajów, które przyjęły uchodźców, aby wypracować rozwiązania pozwalające dzieciom na kontynuowanie edukacji zarówno na obszarach konfliktu, jak i tym, które zostały zmuszone do ucieczki ze swoich domów – zapewnił Afshan Khan.

(PS, GN)