W przyszłym roku podwyżek nie będzie. Rząd bilansuje budżet kosztem nauczycieli

Pieniądze, jakie rząd zagwarantował oświacie w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. nie pozwolą nawet sfinansować tegorocznej podwyżki. W przyszłym roku rząd nie da nauczycielom nawet grosza więcej!