Wojna 1920. Ojczyzna w potrzebie! Niech żyje Wolność! Związek wzywał nauczycieli do obrony kraju przed bolszewikami

„Koledzy i Koleżanki! Znając Wasze gorące umiłowanie Ojczyzny, wiemy, że nikt z Was nie uchyli się od służby dla Niej!” – taki apel ukazał się na pierwszej stronie Głosu Nauczycielskiego w lipcu 1920 r., na miesiąc przed pamiętną Bitwą Warszawską.