„Wolna szkoła! Nie partyjna!” – apel o wstrzymanie prac nad „lex Czarnek”

Dziś w Gdańsku przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych, związków zawodowych oraz stowarzyszeń nauczycielskich i oświatowych wystąpią z apelem w obronie polskich szkół. W ramach społecznej akcji Wolna Szkoła zobowiążą się też do współpracy na rzecz wolnej, demokratycznej szkoły odpowiadającej na wyzwania XXI wieku