Wynagrodzenie zasadnicze części nauczycieli równe płacy minimalnej – tak chce MEN. Propozycja resortu spłaszcza płace

Wynagrodzenia nauczycieli z najwyższymi kwalifikacjami oraz nauczycieli z niższymi kwalifikacjami będą się od siebie niewiele różniły. Resort Dariusza Piontkowskiego planuje podnieść najniższe stawki wynagrodzenia zasadniczego części pedagogów i zrównać je z przyszłoroczną pensją minimalną. Pozostałe stawki mają pozostać bez zmian.