Z powodu epidemii COVID-19 w szkołach szykują się cięcia. Warszawa wstrzymuje oświatowe inwestycje i liczy etaty

W związku z epidemią COVID-19 szykują się poważne ograniczenia wydatków na oświatę. Zgodnie z pismem od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego burmistrzowie dzielnic mają ponownie przeanalizować arkusze organizacyjne i wprowadzić korekty. Cięć można się też prawdopodobnie spodziewać w innych miastach.