Z powodu epidemii COVID-19 w szkołach szykują się cięcia. Warszawa wstrzymuje oświatowe inwestycje i liczy etaty

W związku z epidemią COVID-19 szykują się poważne ograniczenia wydatków na oświatę. Zgodnie z pismem od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego burmistrzowie dzielnic mają ponownie przeanalizować arkusze organizacyjne i wprowadzić korekty. Cięć można się też prawdopodobnie spodziewać w innych miastach.

„Budżet oświaty to największa część budżetu Warszawy, sięgająca 5 mld zł. W obliczu pogarszającej się kondycji finansowej naszego Miasta musimy podjąć szybkie działania, by na nowo zaplanować pracę placówek oświatowych od września 2020 roku” – napisał m.in. Trzaskowski w liście, do którego dotarła „Gazeta Wyborcza”.

Oszczędności mają dotyczyć m.in. planowanych inwestycji, remontów, dodatkowych godzin na organizację zajęć pozalekcyjnych.

Pod lupę mają pójść stanowiska kierownicze i etaty nauczycieli, a zwłaszcza bibliotekarzy i nauczycieli w świetlicach. Jak podaje „GW” liczba godzin pracy świetlic miałaby być ograniczona o jedną piątą w stosunku do aktualnego roku szkolnego, a przedszkola miałyby pracować nie więcej niż 10,5 godziny dziennie. Poza tym, mało liczne klasy mają być łączone w większe, a do weryfikacji ma iść wydatki na dodatkową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

(JK, GN)