Za nami obchody 100-lecia APS im. Marii Grzegorzewskiej. Siostra Chmielewska doktorem honoris causa

Akademia Pedagogiki Specjalnej istnieje już od stu lat. Ta znana w całej Polsce uczelnia, przygotowująca studentów do pracy w licznych zawodach zaufania publicznego, w maju świętuje swój niezwykły jubileusz. Główne obchody zostały połączone z tradycyjnym Świętem Uczelni, które odbyło się w dniu 25 maja 2022 roku w siedzibie APS na Ochocie, przy ulicy Szczęśliwickiej 40.