Za nami obchody 100-lecia APS im. Marii Grzegorzewskiej. Siostra Chmielewska doktorem honoris causa

Akademia Pedagogiki Specjalnej istnieje już od stu lat. Ta znana w całej Polsce uczelnia, przygotowująca studentów do pracy w licznych zawodach zaufania publicznego, w maju świętuje swój niezwykły jubileusz. Główne obchody zostały połączone z tradycyjnym Świętem Uczelni, które odbyło się w dniu 25 maja 2022 roku w siedzibie APS na Ochocie, przy ulicy Szczęśliwickiej 40.

Centralnym punktem obchodów było Uroczyste Posiedzenie Senatu APS z udziałem wielu znamienitych Gości – przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, władz Uczelni z całego kraju, przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych, reprezentantów organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych i innych instytucji zaprzyjaźnionych z APS.

Jedną z najważniejszych chwil uroczystości było nadanie Siostrze Małgorzacie Chmielewskiej tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Siostra Chmielewska została uhonorowana za wieloletnią, pełną zaangażowania i determinacji działalność społeczną na rzecz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – osób doświadczających ubóstwa, kryzysu bezdomności, osób z niepełnosprawnościami.

Uroczystości towarzyszyły także liczne odznaczenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii i dla samej Akademii.

Medalem pamiątkowym „Pro Masovia” od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika uhonorowano Profesor Annę Firkowską-Mankiewicz oraz Profesora Jana Czesława Czabałę za całokształt pracy zawodowej oraz zasługi na rzecz województwa mazowieckiego. Odznaczeniem „Zasłużony dla Mazowsza” uhonorowano samą Akademię.

Odznaczenia wręczyli Pani Magdalena Flis – Dyrektor Kancelarii Marszałka oraz Pan Adam Orliński – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Wręczono także statuetkę Okulary Marii Grzegorzewskiej, tym razem przyznaną Instytutowi Fizjologii i Patologii Słuchu, którą odebrał Dyrektor Instytutu Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński. Medale Marii Grzegorzewskiej dla szczególnie zasłużonych pracowników Uczelni otrzymali profesor Joanna Głodkowska i dr hab. Jan Łaszczyk, prof. APS.

Szczególną atrakcją tegorocznego Święta Uczelni były wydarzenia artystyczne: wystawa pt. „Pokój nauczycielski. Hommage a Grzegorzewska” przygotowana przez Instytut Edukacji Artystycznej APS (IEA APS), recital Zbigniewa Zamachowskiego oraz pokaz filmów

Patronem obchodów Jubileuszu 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

(GN)

25 maja 100-lecie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – najstarszej polskiej uczelni pedagogicznej