Zmiana zasad naliczania ZFŚS. ZNP zapyta MEiN o podstawę

W związku z projektem nowelizacji ustawy okołobudżetowej na rok 2023, a także nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela m.in. w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla nauczycieli emerytów – zmieniają się kwoty bazowe, w oparciu o które naliczane jest to świadczenie dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów. Zmienia się również wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli. … Czytaj dalej Zmiana zasad naliczania ZFŚS. ZNP zapyta MEiN o podstawę