Zmiana zasad naliczania ZFŚS. ZNP zapyta MEiN o podstawę

W związku z projektem nowelizacji ustawy okołobudżetowej na rok 2023, a także nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela m.in. w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla nauczycieli emerytów – zmieniają się kwoty bazowe, w oparciu o które naliczane jest to świadczenie dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów. Zmienia się również wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Dlatego ZNP wystąpi do Ministra Edukacji i Nauki z pytaniami, według jakiej podstawy powinny być naliczane środki socjalne dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, a także nauczycieli emerytów.

Zespół Polityki Edukacyjnej będzie na bieżąco informował ogniwa związkowe o wysokości odpisów socjalnych po nowelizacji ustawy okołobudżetowej i nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.

Jak informuje KPRM projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje odmrożenie od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne 2 lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

W projekcie proponuje się zwiększenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i fundusze socjalne dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin od 1 lipca br. Zwiększone wpłaty środków przewidzianych projektowaną ustawą zostaną przekazane do 30 września 2023 r.

Projekt ustawy okołobudżetowej znajduje się tutaj

(GN)

Emerytury stażowe przyjęte przez sejmową komisję. Świadczenia będą dużo niższe od “normalnych” emerytur

Odchodzisz ze szkoły, nagrody nie otrzymasz. Czy rząd liczy, że nagroda specjalna zatrzyma odpływ nauczycieli? Szczegóły projektu

Rząd chce zaoszczędzić na nauczycielach prawie 400 mln zł