Odchodzisz ze szkoły, nagrody nie otrzymasz. Czy rząd liczy, że nagroda specjalna zatrzyma odpływ nauczycieli? Szczegóły projektu

Nagrodę specjalną w wysokości 1125 zł z okazji utworzenia Komisji Edukacji Narodowej otrzymają tylko nauczyciele, którzy będą zatrudnieni w szkole w dniu 20 września 2023 r. To oznacza, że nauczyciele, którzy zdecydują się odejść ze szkoły wcześniej, nagrody nie dostaną. Nagroda ma się wpisać w „szerszą koncepcję obchodów rocznicowych” związanych z jubileuszem 250-lecia powstania KEN.

Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, który trafił do Sejmu.

Ustawa wdroży w życie obietnicę „nagrody specjalnej” dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej.

– To nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – poinformowała w piątek minister finansów Magdalena Rzeczkowska podczas wspólnej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim. – Wysokość tej nagrody to 1125 zł dla każdego nauczyciela, także przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkół, placówek – dodała. Na rękę nagroda powinna wynieść ok. 900 zł.

Rząd obiecuje nauczycielom “nagrodę specjalną”

Projekt ustawy potwierdził kwotę nagrody – 1125 zł. Nagroda ma przysługiwać nauczycielom pozostającym w dniu 20 września 2023 r. w stosunku pracy.

„Zgodnie z przedłożoną propozycją nauczyciel zatrudniony w dniu 20 września 2023 r., w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce otrzyma nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w wysokości 1 125 zł” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Prawo do nagrody ma natomiast nie przysługiwać osobom, które w okresie od 1 września do 20 września przebywać będą na urlopie bezpłatnym.

„Nagroda (…) jest wypłacana w terminie do dnia 14 października 2023 r.” – czytamy w projekcie.

Nagrodę wypłaci szkoła. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w więcej niż jednej placówce, to otrzyma nagrodę z tej, w której zatrudniony jest w najwyższym wymiarze.

Pieniądze na nagrody mają pochodzić z dodatkowej rezerwy w budżecie państwa.

„W dniu 14 października 1773 r. stosowną uchwałą Parlament powołał Komisję Edukacji Narodowej, której podstawowym zadaniem było zadbanie o organizację systemu edukacji w Polsce. Rok 2023 jest więc rokiem obchodów 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. Projektowane regulacje ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 wpisują się w szerszą koncepcję obchodów rocznicowych” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Koszt wypłaty nagród specjalnych to w sumie 955 mln zł.

„Nie chcemy jałmużny tylko podwyżek”. Nauczyciele o zapowiedzi jednorazowej nagrody przed wyborami

(PS, GN)