Zmiany poszły za daleko. Alicja Defratyka: Mam wielki żal o to, jak bardzo popsuli system edukacji

Mam nadzieję, że nauczyciele pójdą w zdecydowanej większości na wybory i poprzez swoje decyzje jako wyborcy powstrzymają to psucie prestiżu zawodu nauczyciela i degrengoladę w systemie edukacji. Tu nie chodzi wyłącznie o kwestie podniesienia wynagrodzeń nauczycieli, ale też konieczność wprowadzenia zmian w programach nauczania, podręcznikach, w treściach, które obecnie nie przystają do XXI w.