Zmiany w podstawie do edukacji dla bezpieczeństwa. MEiN pokazało projekt rozporządzenia

Rozszerzenie podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych, m.in. o treści związane z obronnością państwa i z przygotowaniem uczniów do zagrożeń w sytuacji działań wojennymi, zawiera przygotowany przez MEiN projekt rozporządzenia. Resort chce, żeby zmiany obowiązywały od 1 września.