Zmiany w podstawie do edukacji dla bezpieczeństwa. MEiN pokazało projekt rozporządzenia

Rozszerzenie podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych, m.in. o treści związane z obronnością państwa i z przygotowaniem uczniów do zagrożeń w sytuacji działań wojennymi, zawiera przygotowany przez MEiN projekt rozporządzenia. Resort chce, żeby zmiany obowiązywały od 1 września.

MEiN skierowało do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.  Konsultacje potrwają do 24 czerwca 2022 r.

Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa jest obowiązkowo realizowany w klasie VIII szkoły podstawowej oraz w klasie I szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia) w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

„Aktualne wyzwania i zagrożenia wymagają uzupełniania celów kształcenia i treści nauczania o kwestie związane z obronnością państwa, nabyciem umiejętności strzelectwa oraz przygotowaniem uczniów do radzenia sobie z zagrożeniami wywołanymi działaniami wojennymi” – czytamy w komunikacie MEiN.

W zmienionym projekcie podstawy programowej edukacji dla bezpieczeństwa zaproponowano nowe obszary treści nauczania, tj.:

>> reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi (tzw. survival, w tym miejsca schronienia),

>> zasady pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej,

>> edukacja obronna obejmująca:

– w przypadku szkoły podstawowej – wymagania z zakresu: terenoznawstwa, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, przygotowania do szkolenia strzeleckiego;

– w przypadku szkół ponadpodstawowych – wymagania z zakresu: reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, szkolenia strzeleckiego.

„W przypadku szkolenia strzeleckiego na poziomie szkoły podstawowej w projekcie zaproponowano wyłącznie teorię bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych będzie ono obejmowało podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narządzi do ćwiczeń strzeleckich, takich jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice wirtualne albo laserowe” – czytamy.

Zmiany obejmują również wyodrębnienie podstawy programowej dla przedmiotu język mniejszości narodowej – język niemiecki. Ma to związek ze zmianą liczby godzin nauczania języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego w formie dodatkowej nauki języka.

„W związku z tym konieczne jest wyodrębnienie podstawy programowej dla przedmiotu język mniejszości narodowej – język niemiecki, która będzie odpowiadała zmniejszonej liczbie godzin nauczania od roku szkolnego 2022/2023.” – podkreślono.

Więcej można przeczytać tutaj. Projekty znajdują się tutaj

(JK, GN)

Jak ma wyglądać powrót elementów przysposobienia obronnego do szkół? MEiN ujawnia więcej szczegółów

Czarnek: Od 1 września w ramach edukacji dla bezpieczeństwa do szkół wrócą elementy przysposobienia obronnego

ZNP zwrócił się do premiera o uchylenie rozporządzeń ws. nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości