ZNP chce zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej

Jeżeli nauczyciele mają odpowiadać za popełnienie czynu „naruszającego prawa i dobro dziecka”, to użyte przez ministerstwo edukacji sformułowanie należy doprecyzować. ZNP zaapelował do MEN o wprowadzenie poprawek do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela dotyczącej postępowań dyscyplinarnych