ZNP do wszystkich klubów w Sejmie: Nie odrzucajcie pronauczycielskich poprawek do ustawy okołobudżetowej!

Wypłata podwyżek we wrześniu z wyrównaniem od stycznia – to jednak z ważnych poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej. Korzystne dla nauczycieli poprawki zostały przegłosowane z inicjatywy ZNP. Teraz Związek apeluje do posłów ze wszystkich klubów: nie odrzucajcie tych poprawek!