ZNP do wszystkich klubów w Sejmie: Nie odrzucajcie pronauczycielskich poprawek do ustawy okołobudżetowej!

Wypłata podwyżek we wrześniu z wyrównaniem od stycznia – to jednak z ważnych poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej. Korzystne dla nauczycieli poprawki zostały przegłosowane z inicjatywy ZNP. Teraz Związek apeluje do posłów ze wszystkich klubów: nie odrzucajcie tych poprawek!

Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do posłów wszystkich klubów parlamentarnych o nieodrzucanie przyjętych przez Senat RP poprawek do tzw. ustawy okołobudżetowej.

Poprawki zostały zgłoszone z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Są one korzystne dla nauczycieli. Poprawki dotyczą:

>> podwyższenia nauczycielskich płac od września 2020 r. z wyrównaniem wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia,

>> pełnego „odmrożenia” zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

>> zachowania wysokości odpisu przeznaczonego na fundusz nagród ministra i kuratorów oświaty, naliczanego w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2020 r.

12-13 lutego br. odbywa się 5. posiedzenie Sejmu IX kadencji. Posłowie mają podjąć ostateczne decyzje w sprawie ustawy budżetowej, w tym w sprawie poprawek zwiększających kwotę subwencji oświatowej na 2020 r. Ale do Sejmu wróciła z Senatu tzw. ustawa okołobudżetowa uchwalona w styczniu br. Senatorowie wprowadzili do niej z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego ważne poprawki.

Najważniejsza dotyczy wypłacenia wrześniowych podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia br. Jeśli weszłaby w życie, nauczyciele otrzymaliby nie tylko wyższe wynagrodzenia w okresie wrzesień-grudzień 2020, ale także wyrównania za osiem miesięcy – od stycznia do sierpnia.

Czy Sejm utrzyma poprawki senatorów? To ważny sprawdzian dla posłów, zwłaszcza dla tych, którzy w rubryce zawód wpisali “nauczyciel”. Czy będą za poprawkami korzystnymi dla nauczycieli?

Piszemy o tym także w Głosie Nauczycielskim nr 7 z 12 lutego br.

(DK, GN)

Senat przyjął poprawki ZNP do tzw. ustawy okołobudżetowej. „Zwrócimy się do Sejmu o ich nieodrzucanie”

ZNP proponuje w Senacie poprawki do tzw. ustawy okołobudżetowej

Poprawka Lewicy odrzucona w komisji. Wrześniowe podwyżki dla nauczycieli nadal bez pokrycia