ZNP proponuje w Senacie poprawki do tzw. ustawy okołobudżetowej

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych negatywnie zaopiniowały rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 oraz zaproponowały stosowne poprawki, które mają zostać wniesione przez senatorów opozycji podczas drugiego czytania projektu ustawy.